Интелигентният контрол на охладителната система

Как нашият автомобил функционира правилно

За адекватната работа на нашата кола се изисква определена температура. Именно нейното регулиране е възложено на джаджата, именувана термостат. Дали е интелигентен или не, може и да се поспори, но едно не подлежи на съмнение – без правилното му функциониране, автомобилът няма да може да поддържа нужната работна температура. Това би довело до прегряване и унищожаване на основните му компоненти.

Целта тук е не само контролирането на правилните градуси, но и тяхната поддръжка. Всичко това спомага за правилното действие на охладителната система и циркулацията на охладителната течност.

За устройството на термостата

Той служи за правилното и своевременно загряване на двигателя. Също така е отговорен за поддържането на градусите на охладителната течност в допустими граници. Термостатът обичайно може да бъде намерен в охладителната система, по пътя на водата от водната риза към радиатора.

Това е един своеобразен клапан, който се привежда в действие най–често от течност. Тя е затворена по херметичен път и подлежи на изпаряване след загряването й до определена температура. Пълното отваряне на термостатния клапан става при 88˚ – 94˚С. По време на отварянето на термостата става и загряването на течността в радиатора.

охладителна система на колата

Кога прегрява двигателят

Поради различни причини температурата на двигателя може да се покачи до рискови нива. Винаги нежелани, но неизбежно случващи се, факторите могат да варират от:

  • Неправилно действие на радиатора поради замърсяване. Ако той не функционира правилно по някаква причина, не можем да очакваме адекватен температурен режим;
  • Некоректна центровка на запалването. Когато искрата се подаде в неподходящ момент, температурата в цилиндрите може да се повиши значително;
  • Липса на достатъчен поток на охладителна течност. Това може да се случи в резултат на лошо състояние на лопатките на водната помпа;
  • Замърсени тръби, водещи до неправилен дебит на охлаждаща течност. Тръбите имат различен диаметър. Това се прави с цел да се забави течността, докато бъде охладена. Почистването им би решило проблема, но е много важно да не се допуска неправилно поставяне, тъй като това може да доведе до твърде бързата циркулация и недостатъчно време на охлаждане;
  • Термостатът може да бъде повреден и при отделянето на прекалено голямо количество топлина. Във всеки случай всяко едно отклонение трябва да бъде своевременно локализирано и отстранено;

Бъдете особено внимателни, ако по някаква причина се отваря охлаждащата система. След изтичане на охладителната течност и връщането й обратно могат да се образуват въздушни джобове. За да избегнете това, след напълване на радиатора запалете двигателя без да форсирате. Така помпата ще изтласка течност до празните места. След кратко загряване, термостатът ще отвори. Впоследствие нивото на течността в радиатора намалява и може да е необходимо добавяне на още течност. Това се прави с цел обезвъздушаване на системата.

Ако не действате правилно, в двигателя могат да настъпят нежелани температурни колебания. Това може да доведе до повишаване на налягането. След обезвъздушаване на системата, нивото на водата в радиатора ще спадне. Ако не допълните, това може да се окаже причина за прегряване.

Следете и показанията на таблото. В повечето автомобили ще получите недвусмислено предупреждение при наличието на подобен сериозен проблем. Своевременната реакция може да ви спести много средства.Ако се нуждаете от части за автомобила си, добавете този линк в любимите си отметки: https://t-auto.bg/термостат.html

About The Author